Väsby Konsthalls Akvarellstipendium

Sedan 1999 har Konsthallen anordnat en årlig, jurybedömd akvarellsalong. Varje konstnär får lämna in högst två verk, vilka bedöms av en jury bestående av professionella konstnärer. Bidrag har kommit från hela landet och även från våra nordiska grannländer. Sedan 2001 har varje år ett stipendium delats ut. Salongens jury utser mottagare av stipendiet och formulerar även en motivering till valet.

Under åren 2001-2010 delades stipendiet ut till Karin Öije-Abels minne. Hon var Väsbykonstnär och stipendiet instiftades av hennes make Ulf Abel.

Sedan 2011 finansieras akvarellstipendiet av Upplands Väsby kommun, under senare år även av Väsbyhem. Här nedan följer namn/länkar till samtliga mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium:

2001 – Torbjörn Östman
2002 – Tore Adler
2003 – Gertrud Andersson och Ann-Charlotte Hjort
2004 – Staffan Julen och Weikko Kuuzela
2005 – Anna Törnquist
2006 – Ingela U. Hallonquist
2007 – Lena Johansson Fahlén
2008 – Ylva Sager
2009 – Erik Cedervall
2010 – Boris Culjat
2011 – Ulla Taflin
2012 – Annette Backman
2013 – Stina Rohdin
2014 – Karin Jansson
2015 – Lena Hjorth
2015 – Lena Rubinstein Reich
2016 – Akvarellstipendiater
2017 – Anette Gustafsson
2018 – Karin Sten
2019 – Gunilla Sundin Blomgren
2019 – Lilian Olsson
2020 – Bert Linné och Moritz Kirchmeier
2021 – Jan Abramsson och Benny Holm
2022 – Maria Grudéus
2023 – Sigridur Huld Ingvarsdottir & Gisela Beckius