Väsby Konsthall i media

Mitt i Upplands Väsby 14/10 2023

https://www.mitti.se/nyheter/sd-i-konstbrak–vill-att-kommunen-styr-kulturen-mer-6.3.178944.e8bb67e26e

Uttalande Väsby Konsthalls Vänner 

Uttalandet lästes upp av Anders Skarin, ordförande i Väsby Konsthalls Vänner, i Väsby Konsthall lördagen den 14/10 2023

”I veckans tidning Mitt-i får vi veta att Sverigedemokraterna tänker genomföra en undersökning om vad kommuninnevånarna anser ska visas i Väsby Konsthall. Deras egen åsikt verkar klar. Allt detta är baserat på ett besök av två representanter för Sverigedemokraterna här, efter att Kultur- och fritidsnämnden haft sitt möte i Konsthallen. De passade på att lägga ut ett filmklipp på sociala medier där de hälsade alla välkomna in i Konsthallen för att få se vad ”det röda styret i Upplands Väsby använder era skattepengar på”, som introduktionen löd.
Väsby Konsthall har nu funnits i kommunen i knappt trettio år, både med rött och blått styre, med diverse stödpartier, och vi har erhållit hyresstöd från alla olika politiska schatteringar under årens lopp. Alla politiker har insett vilken bra magnet och ambassadör för kulturen som Väsby Konsthall är, och har varit för kommunen. Kommunen har dessutom insett att de ideella krafter som driver verksamheten i Konsthallen sparar in miljoner om man jämför med kommuner runt om i landet där konsthallar drivs i kommunal regi.
Känslan som Sverigedemokraternas besök ger är att utställningen som besökts inte passar deras människosyn. Utställningen undersöker mansrollen och är en ovanlig utställning så tillvida att den genomlyser ett tema och där innehållet är viktigare än formen. En konceptuell utställning. Begreppet konceptuell konst har sina rötter i 1900-talets första hälft, exempelvis dadaism, fluxus, happening, minimalism och liknande institutionskritiska förhållningssätt. Det är en konstform där idéen eller konceptet, tar överhanden över materiella eller estetiska överväganden. Vi i Väsby Konsthall har inskrivet i våra stadgar att våra utställningar ska vara varierade vad gäller material och tekniker så vi hyllar mångfalden i alla uttryck. Vi har haft mängder av konstnärliga tekniker representerade under årens lopp; måleri, grafik, foto, skulptur, installationer, affischer, keramik och teckning och konceptuella som vi tänker fortsätta med!
Sveridemokraternas representanter visar sig tydligt obekväma med detaljer i en utställning. De håller inte armlängds avstånd till innehåll som Tidöpartierna varit överens om, utan ifrågasätter om detta är vad kommunala pengar ska användas till. Vi blir mörkrädda om detta är en utveckling vi har att vänta med nuvarande politik där Sverigedemokraterna är med och styr.
Leve mångfalden, leve den fria konsten.”

Styrelsen för Väsby Konsthalls Vänner