Om VKV

Väsby Konsthalls Vänner (VKV) är en ideell förening med syfte att bedriva utställningsverksamhet och andra kulturaktiviteter. Konsthallens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, provisioner, sponsorer, anmälningsavgifter till salonger och kommunalt bidrag.

VKV är också en konstförening. Varje år köps konst in från utställningarna i Konsthallen. Konsten lottas ut bland medlemmarna en gång per år. VKV består av ca 269 medlemmar som genom sitt medlemskap bidrar till att Konsthallen lever. Utan medlemmar – ingen Konsthall!

Som medlem får Du regelbundet VKV:s medlemsblad, vernissagekort och annan aktuell information om Konsthallen digitalt eller i Din brevlåda. Dessutom deltar Du i föreningens årliga konstlotteri. VKV arrangerar också program för medlemmar, t.ex. konstnärsbesök och visningar av pågående utställning.

Är Du intresserad och har tid över, kan Du som medlem vara med och hjälpa till vid vernissager, vara helgvärd i Konsthallen eller bidra på annat sätt.

VKV är medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar (Rf SK), en rikstäckande organisation som tillvaratar konstföreningarnas intressen. Därför kan Du som medlem prenumerera på tidningen Konstperspektiv till reducerat pris. Rf SK arrangerar också föreläsningar och visningar.

Bli medlem i VKV för en årlig avgift om 200 kr, för ytterligare familjemedlem på samma adress 150 kr, studerande 100 kr. Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro: 65 62 06-0 eller Swish 123 67 014 37. Ange namn och adress.

För mer information om VKV, ring Väsby Konsthall 08-590 948 50 eller skriv till oss på info@vasbykonsthall.com

Välkommen som medlem!