Aktuell utställning

Ung Salong
25 maj – 5 juni
Till alla er som inte hann se årets Ung Salong finns bilder av Michel Folmer att ta del av här.
Vernissage lördag 25 maj kl. 12-16
Invigning kl. 13 med Anders Ivarsson, rektor på Kulturskolan
Underhållning av Kulturskolan

Som avslutning på vårens aktiviteter bjuder Konsthallen in barn och ungdomar att ställa ut projekt som de arbetat med under året i olika skolor. Eftersom vi ser förskolornas bildpedagogiska verksamhet som grogrund och förutsättning för att i framtiden få fram konstnärer gäller det att visa vad som görs på förskolor. Därför bjuder in några av dem! Vi välkomnar också Kulturskolans elever, eleverna i Runbyskolans högstadium, i Sandbergska och i Anpassad grundskola i Grimstaskolan. Alla blir inte konstnärer, det vet vi, men alla unga som deltar i konstnärliga verksamheter medvetandegörs och får förhoppningsvis ett intresse för estetik och kulturella frågor också längre fram. Att se sina alster utställda på riktigt är en lycka som håller hela livet. Att bli bekräftad är betydelsefullt och där börjar den empatiska utveckling som är nödvändig för att vi ska fortsätta leva i ett land som håller ihop.

Länge leve den fria konsten!

Här kan du hämta vernissagekort!