Om Väsby Konsthall

Väsby Konsthall invigdes den 2 september 1995 och drivs ideellt av föreningen Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med stöd av kommunen. 

Idén med Konsthallen är att med konsten som medel främja kontakter mellan människor från olika kulturer, med olika bakgrund och ålder. Konsthallen eftersträvar en balans mellan samtida konstuttryck och mer traditionell konst, mellan manligt och kvinnligt, svenskt och internationellt, mellan samlings- och separatutställningar.

Konsthallen lämnade de gamla lokalerna på Optimusvägen pga. renoveringsarbeten och flyttade i januari 2022 till nya, tillfälliga lokaler på Hammarbyvägen 16, intill Sigma centrum i Upplands Väsby.

Varmt välkommen till Väsby Konsthall! Närmare än du tror!

Tack till sponsorerna:

Upplands Väsby kommun 
Väsbyhem
Blomsterpinglan Blommor & AB 
Mitt i Upplands Väsby 
Uffe Tryckare
Bildsnabben
EnergiJägarna
Aktiebolaget Arona-1904
Lilla blå tornet AB
Arkielogikonsult
Upplands Väsby Musikråd
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar