Centrumlokalen

Väsby Konsthall förfogar över en mindre lokalyta i Väsby Centrum. Där får medlemmar i VKV chansen att ställa ut och visa upp sina konstverk.

Är du medlem och intresserad av att ställa ut din konst. Mejla kontoret! info@vasbykonsthall.com