Historik

Väsby Konsthall invigdes 2 september 1995. Konsthallen fanns då i Optimusfabrikens gamla lokaler uppförda 1908. Initiativet att skapa en konsthall togs av konstnären Ricardo Donoso. Samma dag bildades Väsby Konsthalls Vänner (VKV) på initiativ av Joachim Michaeli, dess förste ordförande. Anders Skarin tog över ordförandeposten efter Michaeli 1998 och har varit vänföreningens ordförande sedan dess! Ricardo drev Konsthallen till 2003, då VKV tog över ansvaret. Därigenom kunde Upplands Väsby kommun ge ett årligt bidrag till Konsthallen.

Måleriet har varit rikt representerat i utställningarna, inte minst i de årligen återkommande jurybedömda salongerna. Dessutom har naturligtvis alla tänkbara tekniker funnits med. Grafik i rena grafiksalonger och i separat- och samlingsutställningar. Det gäller även skulptur genom bl a Sam Westerholm, Lena Lervik och Britt-Ingrid Persson. Fotografi – separat och i salonger – och i bruksdisponenten Anton Tamms bilder från ett svunnet Väsby. Vidare textil av bl a Kiki Jeschke, Inger Hasselgren och Iryna Hauska. Andra uttryck och tekniker som presenterats är teckning, datorkonst, emaljmåleri och olika typer av installationer. Andra särskilda uttryck är gatukonst/graffiti, Svenskt ikonmåleri och affischkonst genom Proggens affischer.

Under de första tio åren var det internationella inslaget påtagligt. Latinamerika med t ex Vinden från Chile, Pampaskonstnärer från Argentina, Ung konst från Guadalajara i Mexico och genom konstnärer som Guillermo Lorente och Estuardo Barrios. Konstnärer från Korea och Japan har visat verk i pappersteknik, i Voice for the Voiceless presenterades konst av de kastlösa i Indien.

Europeiska konstnärer har också varit rikt representerade – Made in England, Ung konst från Holland, Forme di Pensiero, Kirschjoghurt från Hamburg. Dessutom nordiska konstnärer i separat- och samlingsutställningar, vilket också gäller konst från Baltikum.

Stora utställningar var de båda biennalerna 2001 och 2003. Ambitionen var att etablera en sådan internationell utställning vartannat år, men transportkostnaderna blev för höga. Albin Amelin 100 år – Bilden som vapen – 2002 var en annan omfattande utställning med verk även av konstnärer samtida med Amelin. Företaget Marabou erbjöd Konsthallen möjlighet att visa delar av sin högklassiga konstsamling samma år. Upplands Väsby kommun visade ett urval av sin inköpta konst 2013 under rubriken Den dolda konsten.

Inte att förglömma bland stora utställningar är Vårsalongen 1998, då Konsthallen tog över när Liljevalchs renoverade sina lokaler.

Olika konstnärsgrupper har ställt ut i Konsthallen. Wäsby konstnärsgille har återkommande gjort det. Andra är Göteborgs konstskola, Konstnärerna på Saltskog gård och Ölandskonstnärerna Collegium Chrysaetos.

Från 2003 har Väsby grund– och gymnasieskolor presenterat egenhändigt utformade utställningar och under senare år även kommunens förskolor under ett givet tema.

I Konsthallen bedrevs under de första tio åren konstkurser och konstutbildningar. Vidare under flera år veckoslutskurser i akvarell.

Slutligen har vi haft diskussioner, konstsamtal och föredrag med anknytning till utställningarna. Dessutom guidningar för såväl företag som föreningar och skolor. Musik har ofta funnits med vid vernissager. Konsthallen kan alltså även sägas ha haft funktion som ett kulturhus. Allt detta främst drivet av ideellt arbetande människor.